ELEKTROMEKANİK SANAYİCİLER DERNEĞİ

EMSAD'ın Sürdürülebilirliğini Destekleyen Üyelerimiz

Değerli Meslektaşlarım,

Derneğimizin 28 Mart 2023 tarihinde yapılan 19. Olağan Genel Kurulunda, bize gösterdiğiniz güven ve tercihiniz için tüm Yönetim Kurulu ve diğer kurullar adına teşekkür ve şükranlarımı sunarım. Bize yüklediğiniz bu önemli göreve büyük bir ciddiyet ve sorumlulukla layık olmaya çalışacağız.

Elektromekanik Sanayimizin esas iş alanını oluşturan; Teçhizat İmalatı/Yapım-tesis işleri ve İşletme/Bakım hizmetlerini sunduğu Elektrik Enerjisi üretim-iletim-dağıtım olmak üzere birbirini tamamlayan üç ana sektörden oluşmaktadır. Bundan 20 yıl önce devrim niteliğinde yapılan kanun ve buna bağlı alt mevzuat bağlamında bu üç sektörü sırasıyla kısaca değerlendirecek olursak;

Elektrik Enerji Üretimi: Söz konusu mevzuat kapsamında verilen lisanslar ve YEKDEM Teşvikleri ile kurulu güç 30 GW’ten, 105 GW’a yükseltilmiştir. Burada Yenilenebilir Enerji Üretim Tesislerinin payı 33 GW olarak %30’unu oluşturmaktadır.  Bunda 2021 yılında yürürlüğü sona eren YEKDEM’in önemli payı vardır. 2021-2025 yılları için yürürlüğe giren yeni YEKDEM tam bir fiyaskodur. Yenilenmesi/Revizyonu gündemdedir. Ayrıca depolamalı RES-GES müracaatlarında da çok ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Kurulu gücün 2 katı (220 GW) müracaat olduğu söylenmektedir. Bu süreçte ciddi hukuksuzluklar/haksızlıklar yaşandığı iddiaları vardır. Bu konuda ciddi takip ve çalışmalarımız olacaktır.      

Elektrik Enerjisi İletimi: Söz konusu mevzuatta Kamuda kalması öngörülen TEİAŞ mülkiyetinde, Tesis, İşletme bakım hizmetleri yürütülmektedir. Üyelerimizin büyük bölümü yapım işi-malzeme tedariği ve hizmet sunumu yapmaktadır. Sektörün ana/esas gövdesini oluşturan bu kamu kuruluşunun hazırladığı şartname ve diğer mevzuatlar hepimize dokunmaktadır. Son yıllarda tüm kamu kurumlarında olduğu gibi TEİAŞ’da da deneyimli eleman kaybı yaşanmıştır. Bu kuruluşun deneyimli/uzman kadrolarla oluşturacağı Teknik/İdari Şartnameleri oluşturması, hepimizin buna uyması esas olmalıdır.  Ancak; bana göre en önemli konu ülkemizde 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketini de dikkate alarak oluşturulacak yeni şartname ve diğer düzenlemelerin üyelerimizin uzmanlık alanlarına göre görüş, değerlendirme ve önerileri alınarak oluşturulmasıdır. Bu konuda yeni dönemde büyük bir ciddiyet ve sorumluluk anlayışı ile gerekli tüm çalışmalar yapılacaktır.

Elektrik Enerjisi Dağıtımı: 2006 yılında başlayan özelleştirme süreci 2012 yılında büyük ölçüde tamamlanmış ve bugün 22 dağıtım bölgesi halinde özel sektör tarafından yürütülmektedir. Sektörümüzün en önemli teçhizat üretim ve yapım işi üstelendiği Dağıtım Şirketleri Özelleştirme sürecinde; “Dernek olarak yapılan tüm uyarılara rağmen” hiçbir görüş/önerilerimizin dikkate alınmamış olması gerçeğini de not ederek belirtmeliyim ki bugün ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Teçhizat tedarik süreçleri, yapım ve hizmet alım süreçleri sektörümüzü/üyelerimizi büyük sıkıntılara sokmuş ve devam etmektedir. Yeni dönemde sektör paydaşları ile (TEDAŞ/Dağıtım Şirketleri/EPDK) sürekli diyalog ve müzakere sürecini büyük bir özveri ve ısrarla takip ederek bu sorunları aşmak en önemli görevimiz olacaktır.

Çok özet olarak belirttiğim bu çalışmaların başarıya ulaşması öncelikle derneğimize vereceğiniz katılım/katkılarla mümkündür. Tüm üyelerimize Yönetim Kurulu adına en içten duygularımla; sağlık/huzur ve barış/uyum içinde bir dönem geçirmemiz dileğiyle saygılarımı sunarım.  

Mustafa GÜNGÖR
EMSAD Elektromekanik Sanayiciler Derneği
2023 – 2024 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı