ELEKTROMEKANİK SANAYİCİLER DERNEĞİ

EMSAD'ın Sürdürülebilirliğini Destekleyen Üyelerimiz

 

EMSAD ÜYELİK

ASLİ ÜYELİK:

Tüzük Madde 6 -

Türkiye’nin herhangi bir yerinde elektromekanik sanayii ve yan sanayi ile iştigal eden sanayii kolu işvereni veya temsil yetkisine sahip mensupları, derneğe üye olmak için başvururlar. Hakiki şahıs olan işverenlerin veya mensuplarının Dernekler Kanununun aradığı şartları haiz olması şarttır. Bu durumda olanlar derneğe girebilmek için giriş beyannamesi doldururlar. Yönetim Kurulu’nun üye tamsayısının 2/3’ünün kabulü halinde üye olarak kayıtları yapılır.

Üyeler, tüzükte öngörülen giriş ve yıllık aidatlarını ve tüzükte gösterilen faaliyetler nedeniyle yapılacak harcamalara katılma şartlarını kabul etmiş sayılırlar.