ELEKTROMEKANİK SANAYİCİLER DERNEĞİ

EMSAD'ın Sürdürülebilirliğini Destekleyen Üyelerimiz

Yönetmelikler için ilgili birimin web sayfasına bakınız. 

YÖNETMELİK ADI İLGİLİ BİRİM
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri YönetmeliğiETKB
Elektrik Şebeke YönetmeliğiEPDK
Elektrik Dağıtım Sistemi YönetmeliğiEPDK
Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği ETKB
Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği ETKB
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Uygulanacak Bakım Usul ve Esasları (0-36 kV) ETKB
Elektrik İç Tesisleri YönetmeliğiETKB
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar YönetmeliğiETKB
Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili YönetmelikSTB
Elektromanyetik Uyumluluk YönetmeliğiSTB
Türkiye Elektrik İletim Sistemleri ve İletişim Tesisleri Deprem YönetmeliğiETKB
Binalarda Deprem YönetmeliğiÇŞİDB
Elektrikli Araçlar Şarj İstasyonu YönetmeliğiEPDK
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili YönetmelikSTB