ELEKTROMEKANİK SANAYİCİLER DERNEĞİ

EMSAD'ın Sürdürülebilirliğini Destekleyen Üyelerimiz

EMSAD olarak Başkanlığını ve Raportörlüğünü üslendiğimiz 12.Kalkınma Planı Elektrikli Teçhizatlar Çalışma Grubunun 2. Toplantısı, 28 Ocak 2022 tarihinde yapılmıştır. Geniş ve aktif bir katılımın sağlandığı çalışma grubunda; hazırlanmış olan rapor tartışmaya açılmış, görüşler paylaşılmıştır. Bundan sonraki süreç artık nihai rapor taslağının hazırlanması olacaktır.