English
Üyelik

EMSAD ÜYELİK

ASLİ ÜYELİK:

Tüzük Madde 6 -

Türkiye’nin herhangi bir yerinde elektromekanik sanayii ve yan sanayi ile iştigal eden sanayii kolu işvereni veya temsil yetkisine sahip mensupları, derneğe üye olmak için başvururlar. Hakiki şahıs olan işverenlerin veya mensuplarının Dernekler Kanununun aradığı şartları haiz olması şarttır. Bu durumda olanlar derneğe girebilmek için giriş beyannamesi doldururlar. Yönetim Kurulu’nun üye tamsayısının 2/3’ünün kabulü halinde üye olarak kayıtları yapılır.

Üyeler, tüzükte öngörülen giriş ve yıllık aidatlarını ve tüzükte gösterilen faaliyetler nedeniyle yapılacak harcamalara katılma şartlarını kabul etmiş sayılırlar.
         
  Elektromekanik Sanayiciler Derneği
Ziyabey Cad. Dostlar Sitesi B-Blok
Kat: 8 Daire: 83 Balgat, ANKARA / TÜRKİYE Tel : (312) 284 40 32
Faks: (312) 287 37 65
E-posta : emsad@emsad.org.tr
KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) : emsad@hs01.kep.tr
 
linkedin facebook twitter