English
Genel Merkez Görevlileri
GENEL SEKRETER
Avni AYDOĞAN
 
YÖNETİCİ ASİSTANI (İdari ve Mali İşler Sorumlusu)
D.Asuman TEZAL
 
SEKRETER
Hatice AYDIN         
  Elektromekanik Sanayiciler Derneği
Ziyabey Cad. Dostlar Sitesi B-Blok
Kat: 8 Daire: 83 Balgat, ANKARA / TÜRKİYE Tel : (312) 284 40 32
Faks: (312) 287 37 65
E-posta : emsad@emsad.org.tr
KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) : emsad@hs01.kep.tr
 
linkedin facebook twitter