ELEKTROMEKANİK SANAYİCİLER DERNEĞİ

EMSAD'ın Sürdürülebilirliğini Destekleyen Üyelerimiz

LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA ALTYAPISI BİLGİ SİSTEMİ (LABS)

Sanayinin ihtiyaç duyduğu test, analiz kalibrasyon ve araştırma hizmetlerini sunan, kamu, üniversite ve özel sektör laboratuvar, merkez ve araştırma altyapılarına ilişkin bilgileri içeren Laboratuvar ve Araştırma Altyapısı Bilgi Sistemi (LABS)’ne https://labs.sanayi.gov.tr adresinden erişim sağlanabilmektedir.