ELEKTROMEKANİK SANAYİCİLER DERNEĞİ

EMSAD'ın Sürdürülebilirliğini Destekleyen Üyelerimiz

Piyasada TEFLON olarak tanınan ve sektörümüzde çokça kullanılan “Fluoropolymers”ler, temiz enerjiye geçiş ve NET SIFIR 2050 hedefleri kapsamında Avrupa Birliği (AB) tarafından YASAKLI ürünler kategorisinde yer almıştır.
Ancak; üyesi olduğumuz T&D Europe (Transmission & Distribution Europe / Avrupa Elektrik İletim ve Dağıtım Ekipman ve Hizmet Endüstrisi Birliği) söz konusu ürünün kullanımdaki önemi ve alternatifinin henüz bulunamamış olmasından dolayı ortak bir bildiri yayınlayarak “Fluoropolymers”e muafiyet tanınmasını istemiştir. FINAL- Joint statement on importance of fluoropolymers-wider initiative.pdf