ELEKTROMEKANİK SANAYİCİLER DERNEĞİ

EMSAD'ın Sürdürülebilirliğini Destekleyen Üyelerimiz

TEİAŞ Genel Müdürlüğü - Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı; 170 kV ve 420 kV gerilim seviyesinde iletim sisteminde kullanılan transformatörler, reaktörler, buşingler, kesiciler, ayırıcılar, parafudrlar, ölçü transformatörleri vb. primer elektromekanik teçhizatın ilgili teknik şartnamelerinde; IEEE 693–2018 : IEEE Recommended Practice for Seismic Design of Substations temel alınarak, Sismik Yeterlilik Seviyesinin High Seismic Qualification Level (Yüksek Sismik Yeterlilik Seviyesi), dolayısı ile yatay ivme değerinin 1 g ve düşey ivme değerinin ise 0,8 g olarak belirlenmesine; teçhizatın sismik yeterliliğinin test veya dinamik analiz ile kanıtlanmasına ilişkin olmak üzere, ilgili teknik şartnamelerin 15.04.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek şekilde revize edileceğini bildirmiştir.