ELEKTROMEKANİK SANAYİCİLER DERNEĞİ

EMSAD'ın Sürdürülebilirliğini Destekleyen Üyelerimiz

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığıwww.sbb.gov.tr
Elektrik Piyasası Denetleme ve Düzenleme Kurumu   www.epdk.org.tr
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. www.teias.gov.tr
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.www.tedas.gov.tr
Elektrik Üretim A.Ş.   www.euas.gov.tr
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.  www.tetas.gov.tr
Türkiye İstatistik Kurumu www.tuik.gov.tr
Türk Standartları Enstitüsü www.tse.org.tr
Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumuwww.tubitak.gov.tr
Kamu İhale Kurumu www.ihale.gov.tr
Enerji İşleri Genel Müdürlüğüwww.enerji.gov.tr/eigm
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (EİE) www.eie.gov.tr
Mesleki Yeterlilik Kurumu www.myk.gov.tr