ELEKTROMEKANİK SANAYİCİLER DERNEĞİ

EMSAD'ın Sürdürülebilirliğini Destekleyen Üyelerimiz

Elektromekanik Sanayiciler Derneği’ne ait https://www.emsad.org.tr/ internet sitemizde çeşitli çerezler kullanmakta olduğumuzu belirtmek isteriz. Dernek olarak, internet sitemizin ziyaretçilerine/kullanıcılarına ait kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuatına ("KVK Mevzuatı") uygun olarak işlenmesi için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu Çerez Politikasının amacı, tarafımızca işletilmekte olan web sitesi ziyaretçileri/ kullanıcıları ("İlgili Kişi") tarafından ziyaret edilmesi ile elde edilen çerezlerin, türleri ve kullanım amaçları hakkında ilgili sizleri bilgilendirmektir.

Veri Sorumlusu Kimliği

VERİ SORUMLUSU: Elektromekanik Sanayiciler Derneği

ADRES: Ziyabey Cad. Dostlar Sitesi
B-Blok Kat: 8 Daire: 83
Balgat, ANKARA / TÜRKİYE

Çerez Nedir? Veri Sorumlusu

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz zaman bilgisayar veya mobil cihazınızda saklanan ve söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak sağlayan, çoğunlukla harf veya sayılardan oluşan küçük metin dosyalarıdır.


Hangi Çerez Türleri Kullanılmaktadır?


İnternet sitemiz üzerinde birinci parti çerezler (doğrudan bizim tarafımızdan yerleştirilen) kullanılmaktadır. Kullandığımız ve sorumluluğunu üstlendiğimiz birinci parti çerez türleri şu şekildedir:

Zorunlu (Temel) Çerezler: Sitede yer alan fonksiyonların düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve adres üzerinden sunulan hizmetin eksiksiz yerine getirilebilmesi için kullanımı zorunlu olan çerezlerdir. Örneğin, bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır. Bu çerezlerin devre dışı bırakılması fonksiyonların kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir.

Çerez Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz.

Tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde, internet sitemizi kullanmaya devam edebilirsiniz; ancak bu durumda internet sitemizin tüm fonksiyonlara erişemeyebilir veya erişiminiz sınırlı olabilir, kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir.

Google Analytics 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Google Chrome 

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 

Internet Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer- 
 
delete-manage-cookies 

Mozilla Firefox 

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 

Opera 

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 

Safari 

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr TR İlgili Kişilerin 6698 Sayılı Kanun’da Yer Alan Diğer Hakları


Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

İnternet sitesinde yer alan “İletişim” bölümündeki formu dolduran ilgili kişilerin kişisel verilerini konu edinmektedir. Adı Soyadı, e-mail, telefon numarası, mesajınız konulu kişisel verileriniz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenecektir.

Özel nitelikli kişisel verilerinizle (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik veriler) ilgilenmediğimizi ve bunları İletişim bölümündeki formumuzdaki veri girişi yapılabilen kısımlarda belirtmeniz halinde sorumluluk kabul etmeyeceğimizi hatırlatırız.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz aktarılmaz.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, internet sitesinde yer alan “İletişim” bölümündeki formumuzun doldurulması aracılığıyla toplanacaktır.

İlgili Kişilerin 6698 Sayılı Kanun’da Yer Alan Diğer Hakları

İlgili kişiler, 6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde yer alan haklarını yukarıda yazılı adrese yasal usule uygun olarak başvurmak suretiyle işletebilirler.