ELEKTROMEKANİK SANAYİCİLER DERNEĞİ

EMSAD'ın Sürdürülebilirliğini Destekleyen Üyelerimiz

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneğiwww.dunyaenerji.org.tr
Ankara Sanayi Odası www.aso.org.tr
İstanbul Sanayi Odasıwww.iso.org.tr
İstanbul Ticaret Odasıwww.ito.org.tr
Ege Bölgesi Sanayi Odası www.ebso.org.tr
Kocaeli Sanayi ve Ticaret Odası www.kosano.org.tr
Ankara Ticaret Odası    www.atonet.org.tr
İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi  www.igeme.gov.tr
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Bir.Genel Sekr.www.immib.org.tr
Elektrik Elektronik İhracatçaılar Birliğiwww.tet.org.tr
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi    www.ostim.org.tr 
Elektrik Tesisat Portalı www.elektriktesisatportali.com
E-Mobilite Operatörleri Derneği www.e-mod.org
Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği www.h2der.org
Elektrik Mühendisleri Odasıwww.emo.org.tr 
Türkiye Müteahhitler Birliğiwww.tmb.org.tr
İntes Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikasıwww.intes.org.tr
Elektrik Müteahhitleri Derneğiwww.emder.org.tr
Türk Sanayici ve İşadamları Derneğiwww.tusiad.org.tr
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğiwww.musiad.org.tr
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER)www.elder.org.tr
Kablo Sanayicileri Derneği (KABLODER)www.kabloder.org.tr
Kablo ve İletken Sanayicileri Derneğiwww.iletken.org.tr
Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB)www.tesab.org.tr
Rüzgar Enerjisi ve Su Santralları İşadamları Derneğiwww.ressiad.org.tr
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstri Derneğiwww.gensed.org.tr
Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği www.dured.org
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneğiwww.osiad.org.tr