English
Başkanın Mesajı

Değerli  Meslektaşlarım,

2019 yılında başlayan ticaret savaşları ve 2020 yılında ortaya çıkan pandeminin de etkisiyle bütün dünyayla birlikte Türkiye de türbülansa girmiş, bu türbülansın etkisiyle çalışma prensiplerimiz, yaşam şekillerimiz, önceliklerimiz tamamen değişmeye başlamıştır.

Tüm dünya ülkeleri küreselleşmenin yerine yerlileşmeyi tercih eder olmuş, çıkış yolunun ise üretimden ve doğru işbirliklerinin kurulmasından geçtiğini fark etmiştir.   

Elektromekanik Sanayi sürekli gelişmekte olup; aynı zamanda hızlı bir değişim ve dönüşüm içerisine girmiştir. Yüzyılımızın en nitelikli işgücünü barındıran tek başına bir sanayi sektörü olmaktan çıkmış, artık diğer tüm sektörlerin gelişmesine katkıda bulunan ve verimlilik artışını sağlayan bir sektöre dönüşmüştür.

Türkiye'de, hemen hemen her türlü Yüksek, Orta ve Alçak Gerilim elektrik ekipmanlarının üretimi gerçekleştirilmektedir. Ayrıca sektör mühendislik, proje ve müteahhitlik hizmetleri konusunda yüksek bilgi birikimine ve deneyime sahiptir.

Türkiye, gerek yerli sanayiye ait üretim tesisleriyle, gerekse dünyada sektörünün önde gelen firmalarının  Türkiye’deki fabrikalarıyla Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika’nın elektromekanik sanayi üssü haline gelmiştir.  Bugün 180’den fazla ülkeye ürün satmakta olan Türk Elektromekanik Sanayi, 2020 yılında (müteahhitlik hizmeti hariç) 4.7 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir. 

Ülkemiz 2020 yılı ihracatı ortalama kg fiyatı 1,1$ iken, sektör ihracatı ortalama birim satış fiyatı kg başına 7,1 $ olarak gerçekleşmiştir. Yaklaşık 450 firma, 90.000 civarında kişiye istihdam sağlayan orta yüksek teknolojisiyle sektörümüz Türkiye’ye çok ciddi katma değer sağlamakta, yan sanayisi ve çalışanların aileleriyle birlikte en az 2 milyon kişiye etki etmektedir.

EMSAD olarak, Türkiye’nin en önemli sektörlerinden birini temsil etmenin ağırlığını ve haklı gururunu yaşamaktayız.
Bu sorumluluk bilinciyle yeni yönetim olarak öncelikli amacımız;

  • Bir önceki yönetimimizin başlattığı (Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi gibi) projeleri en sağlıklı şekilde yürüterek, hedeflerine başarıyla ulaştırmak,
  • Yine daha önceki yönetimlerimizin başlattığı yoldan ilerleyerek, sektörümüzdeki paydaşları bir araya getirerek ihtiyaçları, sorunları belirlemek ve çözüm önerileri oluşturmak,
  • Elektrik Piyasasının geleceğine yönelik çalışmalar içerisinde olarak farkındalık yaratmaktır.
  • Sektörümüz çok büyük ihracat potansiyeline sahiptir. Bu potansiyeli harekete geçirmek için çözüm yolları oluşturmak başlıca hedeflerimiz arasında olacaktır.
  •  Ayrıca EMSAD ailesini mümkün olduğunca büyüterek, daha geniş kitlelere hizmet vermeyi ummaktayız.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz konuların hayata geçmesi ancak bir ekip çalışmasıyla mümkün olabilecektir. Sadece yönetimin değil tüm siz paydaşların desteğiyle başarıya ulaşabiliriz.

En büyük amacımız; bu bayrak yarışında bir önceki yönetimden başarıyla devraldığımız bayrağı bir sonraki yönetime yere düşürmeden teslim edebilmektir.

Derneğimiz, üyemiz olsun veya olmasın tüm özel sektör ve kamu kurumları ve bireylerden gelecek istek ve önerileri değerlendirmeye özel önem vermekte, sektörde dayanışmanın ve bilgi paylaşımının faydalarına içtenlikle inanmaktadır.  Derneğimizle iletişim kurmak istemeniz durumunda; mevcut e-posta adresimize veya Dernek telefonlarımıza başvurmanız yeterli olacaktır. Yönetim Kurulumuz ve çalışanlarımızla, her zaman hizmetinizde olacağımızı önemle belirtir; sağlıklı, mutlu ve başarı dolu yarınlar dilerim.

Saygılarımla,

Zafer ARABUL
EMSAD  Elektromekanik Sanayiciler Derneği
2021 – 2022 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı
         
  Elektromekanik Sanayiciler Derneği
Ziyabey Cad. Dostlar Sitesi B-Blok
Kat: 8 Daire: 83 Balgat, ANKARA / TÜRKİYE Tel : (312) 284 40 32
Faks: (312) 287 37 65
E-posta : emsad@emsad.org.tr
KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) : emsad@hs01.kep.tr
 
linkedin facebook twitter