Türkçe
    Links    Official Institutions
Official Institutions
E.T.K.B.- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  www.enerji.gov.tr
TEDAŞ-Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.www.tedas.gov.tr
TEİAŞ-Türkiye Elektrik İletim A.Ş. www.teias.gov.tr
EÜAŞ-Elektrik Üretim A.Ş.   www.euas.gov.tr
TETAŞ-Türkiye Elektrik Tic. ve Taahhüt A.Ş.  www.tetas.gov.tr
EPDK-Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu   www.epdk.org.tr
Boğaziçi Elektrik Dağıtım Dağıtım A.Ş.www.bedas.gov.tr
Meram Elektrik Dağıtım Dağıtım A.Ş.  www.meramedas.com.tr
Trakya Elektrik Dağıtım  A.Ş.www.tredas.gov.tr
Başkent Elektrik Dağ.A.Ş. Sakarya Elektrik Dağ. A.Ş.www.sedas.com
BOTAŞ Genel Müdürlüğü  www.botas.gov.tr
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıwww.sanayi.gov.tr
KOSGEB-Küçük ve Orta Ölçekli San.Geliş.ve Dest.İd.Bşk. www.kosgeb.gov.tr
T.S.E.-Türk Standartları Enstitüsü www.tse.org.tr
ASO-Ankara Sanayi Odası www.aso.org.tr
İSO-İstanbul Sanayi Odasıwww.iso.org.tr
İTO-İstanbul Ticaret Odasıwww.ito.org.tr
EBSO-Ege Bölgesi Sanayi Odası www.ebso.org.tr
Kocaeli Sanayi ve Ticaret Odası www.kosano.org.tr
Ankara Ticaret Odası    www.atonet.org.tr
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı www.dpt.gov.tr
Ekonomi Bakanlığıwww.ekonomi.gov.tr
İGEME-İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi  www.igeme.gov.tr
TÜBİTAK-Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumuwww.tubitak.gov.tr
Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğiwww.egeliihracatcilar.com
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Bir.Genel Sekr.www.immib.org.tr
Türkiye İstatistik Kurumu www.tuik.gov.tr
D.S.İ.-Devlet Su İşleri www.dsi.gov.tr
Türk Telekomünikasyon A.Ş.  www.turktelekom.com.tr 
Kamu İhale Kurumu www.ihale.gov.tr
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (EİE) www.eie.gov.tr
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı   www.oib.gov.tr
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı www.csb.gov.tr
Mesleki Yeterlilik Kurumu www.myk.gov.tr
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi    www.ostim.org.tr
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği    www.abgs.gov.tr
ODAGEM – Ostim Ortak Araştırma ve Geliştirme Merkezi A.Ş.  www.odagem.com.tr 

 
         
  Elektromekanik Sanayiciler Derneği
Ziyabey Cad. Dostlar Sitesi B-Blok
Kat: 8 Daire: 83 Balgat, ANKARA / TURKEY Phone: +90 (312) 284 40 32
Fax: +90 (312) 287 37 65
E-mail : emsad@emsad.org.tr
KEP (registered e-mail) : emsad@hs01.kep.tr
 
linkedin facebook twitter