English
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI VE EMSAD “YERLİ ÜRÜN VE YENİ TEKNOLOJİLERİN KULLANILMASINA YÖNELİK ENERJİ SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI”nda BİR ARAYA GELDİ

“YERLİ ÜRÜN VE YENİ TEKNOLOJİLERİN KULLANILMASINA YÖNELİK  ENERJİ SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah TANCAN’ın başkanlığında, Elektromekanik Sanayiciler Derneği’nin (EMSAD) ev sahipliğinde 12 Ocak’ta gerçekleştirildi.

“YERLİ ÜRETİMİ, YENİ TEKNOLOJİLERİ DESTEKLEMEYE VE İHRACATI ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLER” ve “ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ İHALE VE ŞARTNAMELERLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÖNERİLER” başlıkları altında iki oturumda gerçekleşen çalıştaya, Bakanlığın Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, TEDAŞ Genel Müdürlüğü, TEİAŞ Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, TEMSAN, ELTEMTEK ve ELDER’in ilgili üst düzey yetkilileri iştirak etti.

Sektörel sorunların değerlendirmesinin yapılması ve kalıcı çözüm önerileri üretmek hedefiyle gerçekleştirilen çalıştayda; uzun yıllardan sonra kamu ve özel sektör temsilcileri bir araya geldi. Amacına uygun ve son derece verimli geçen çalıştayda işlenen konular kısa, orta ve uzun vadede hayata geçirilmesi yönünde fikir birliğine varıldı. Geri dönüşlerin takip edilmesi ve yılın ilerleyen aylarında söz konusu etkinliğin tekrarının yapılarak; çalıştay çıktılarının değerlendirilmesi konusunda tüm katılımcılar hemfikir oldu.

Elektromekanik sanayi imalat sektöründe uyumlu bir gelişmeyi teşvik etmeyi, araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemeyi, sektörel sorunlara karşı çözüm önerileri üretmeyi, birlikte çalışılan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak konunun takipçisi olmayı ve gelecek yıllarda sektörün ileri teknolojide önünün açılması için her türlü girişimde bulunarak sektörün sorunlarına sahip çıkmayı ana hedef olarak gören çalıştayın; ülkemiz, için hayırlı sonuçlar doğurması tüm katılımcıların ortak temennisi oldu.
         
  Elektromekanik Sanayiciler Derneği
Ziyabey Cad. Dostlar Sitesi B-Blok
Kat: 8 Daire: 83 Balgat, ANKARA / TÜRKİYE

Tel : (312) 284 40 32
Fax : (312) 287 37 65

 
facebook twitter