English
Başkanın Mesajı

Değerli Meslektaşlarım,

Sosyal ve ekonomik kalkınmanın en önemli girdilerinden biri olan enerjiye, ülkemizde ve bölgemizde gün geçtikçe daha da fazla gereksinim duyulmaktadır. Ülkeler yeterli, güvenilir ve sürdürebilir ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla enerji politikaları geliştirme çabasındadır.

Ulusal ve uluslararası ekonomik ve jeopolitik krizlerden etkilenmesine rağmen, elektrik enerjisi talebi ülkemizde hızlı artışına devam etmektedir. Enerji sektörünün geçtiğimiz yıllarda özelleştirilmesi, yatırımları ve enerji piyasasında rekabet ortamını artırmakla beraber özellikle elektrik dağıtım sisteminde kullanılan ürünlerin kalite denetimleri açısından bazı sorunları da beraberinde getirmiş bulunmaktadır. Gerek elektrik iletim ve dağıtım, gerekse de üretim sistemlerinde kullanılan ürünlere ait teknik ve idari şartnamelerin ilgili kurumlarla birlikte güncellenmesi ve standart dışı ürünlerle mücadele derneğimizin ana hedeflerinden ve faaliyet alanlarından biridir.

Derneğimiz bünyesinde ürün ve hizmet tipine yönelik teknik uzmanlardan oluşan alt komiteler, sektörümüzün yerel ve yabancı ilgili birimleri ile iletişim halinde uzmanlık gerektiren spesifik konularda çalışmakta ve olası sorunlara çözüm üretmektedirler.

Bölgemizde; doğal pazarımız olarak gördüğümüz Irak, Suriye, Libya gibi ülkelerdeki iç karışıklıklar, petrol ve doğalgaz ihraç eden ülkelerde ise petrol ve doğalgaz fiyatlarında meydana gelen olağanüstü düşüşler nedeniyle ortaya çıkan bütçe daralmaları yatırımlarda büyük bir düşüşe sebep olmuştur. Bu durum 2016 yılında olduğu gibi içinde bulunduğumuz 2017 yılında da Türkiye’de ihracata çalışan birçok sektörle beraber elektromekanik sektörünü de zorlamaktadır. Bölgemizdeki ülkelerde şu sıra yaşanan daralma, ileride ortamın düzelmesinden sonra büyük iş imkanlarına gebe olmakla beraber, sektörümüzün bu dönemde yeni pazarlara açılmasını gerekli kılmaktadır. Bundan hareketle derneğimiz önümüzdeki dönemde öncelikle Afrika ülkeleri olmak üzere sektörümüze yeni pazar arayışlarında gerek heyet gezileri, gerekse tanıtım aktiviteleri düzenleyerek aktif rol alacaktır.

Tüm bu gelişmeler derneğimizin öneminin gün geçtikçe artmasına neden olmaktadır. 1992 yılında kurulan Derneğimiz, Elektromekanik imalat sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve uluslar arası standartta ürün ve hizmet kalitesine önem veren sektör firmalarını bünyesinde toplamaya devam etmekte, gittikçe etkisi artan bu sektörün sağlıklı gelişimine destek olmaktadır.

Türk Elektromekanik Sektörü günümüzde alçak gerilim seviyesinden en yüksek gerilim seviyelerine kadar elektrik sektörünün ihtiyacı bulunan tüm ürün yelpazesini kaliteli ve uluslar arası standartta üretecek ve devreye alacak kapasite ve bilgi birikimine sahiptir. Ulaşılan kalite seviyesi ve kapasiteler sayesinde, Derneğimiz üyesi firmalar yıllık 2 milyar USD ihracat hacmini aşmış bulunmaktadır. Derneğimiz, ihracatın ve AR-GE faaliyetlerinin daha da artırılabilmesi için elektromekanik sektörünün büyük ihtiyacı bulunan Kısa Devre Yüksek Güç Laboratuarının ülkemizde kurulması için büyük gayret göstermektedir.

Derneğimiz, üyemiz olsun veya olmasın tüm özel sektör ve kamu kurumları ve bireylerden gelecek istek ve önerileri değerlendirmeye özel bir önem vermekte, sektörde dayanışmanın ve bilgi paylaşımının faydalarına içtenlikle inanmaktadır. Derneğimizle iletişim kurmak istemeniz durumunda; mevcut e-posta adresimize veya Dernek telefonlarımıza başvurmanız yeterli olacaktır. Yönetim Kurulumuz ve çalışanlarımızla, her zaman hizmetinizde olacağımızı önemle belirtir; sağlık ve mutluluk içinde başarılı yarınlar dilerim.

Saygılarımla,
A. Kartal USLUEL
EMSAD 2017 – 2018 Yönetim Kurulu Başkanı
         
  Elektromekanik Sanayiciler Derneği
Ziyabey Cad. Dostlar Sitesi B-Blok
Kat: 8 Daire: 83 Balgat, ANKARA / TÜRKİYE

Tel : (312) 284 40 32
Fax : (312) 287 37 65

 
facebook twitter