English
Başkanın Mesajı

Saygıdeğer Sektör Temsilcileri,

Elektromekanik sanayi sektörü, gerek iş hacmi, gerek ihracat potansiyeli, gerekse yetişmiş iş gücü ile bugün Türk sanayi sektörünün içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Elektromekanik sanayi üreticilerinin sesi olmayı başaran ve bugün 50 üyesiyle sektörümüzün üst çatı örgütü olarak çalışmalarını sürdüren Derneğimiz; elektromekanik sanayi imalat sektöründe uyumlu bir gelişmeyi teşvik etmek, araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek ve üreticilerimizin uluslararası piyasalarda tanıtımını kendine görev saymakta olup; sektördeki etkinliğini arttırarak sürdürmektedir.

1992 yılında kurulan Derneğimiz, Elektromekanik imalat sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve uluslararası standartta ürün ve hizmet kalitesine önem veren sektör firmalarını bünyesinde toplamaya devam etmekte, gittikçe etkisi artan bu sektörün sağlıklı gelişimine destek olmaktadır. 

Derneğimiz bünyesinde ürün ve hizmet tipine yönelik teknik uzmanlardan oluşan alt komiteler, sektörümüzün yerel ve yabancı ilgili birimleri ile iletişim halinde uzmanlık gerektiren spesifik konularda çalışmakta ve olası sorunlara çözüm üretmektedirler.   

Bilindiği üzere; Derneğimiz, Avrupa’nın sanayileşmiş ülkeleri Almanya, Fransa, Avusturya, İngiltere, Hollanda, İtalya, İspanya, Portekiz, Belçika ve İsviçre’nin içinde bulunduğu, elektrik iletim ve dağıtım sektöründe faaliyet gösteren elektromekanik sanayicilerinin kurmuş olduğu “T&D Europe (Avrupa Elektrik İletim ve Dağıtım Ekipman ve Hizmet Endüstrisi Birliği)”nin üyesi olup; İcra Komitesinde aktif rol almakta ve görevini sürdürmektedir.

Sektörümüzü uluslararası boyuta taşıyan, bu kadar çok üretim büyüklüğüne erişen ülke şirketleriyle aynı iletişim ağı içinde olmak suretiyle ve üyelerimizin çalışma gruplarında aktif rol almasıyla birçok yeni işbirliği ortamının sağlanacağına ve yeni iş fırsatlarının çıkacağına inanmaktayız.

EMSAD, üyelerinden aldığı güçle elektromekanik sanayinin gelişimine olan katkılarını arttırarak sürdürmektedir. Elektrik ve enerji piyasasında dünya normlarına uygun üretim yaparak hem ülkemizde, hem de dünyada saygın yerler edinen üyelerimizin başarıları, bizleri de mutlu kılmakta ve geleceğe umutla bakmamıza yol açmaktadır.

Her dönemde olduğu gibi, sektörümüzün çeşitli dallarından, yeni üyeler kazanmak en büyük hedefimizdir. İçinde bulunduğumuz mevcut durum biz sektör temsilcilerinin bir araya gelmesini, sorunlarımıza sahip çıkmamızı, elektromekanik sanayi sektörü sorunlarının her platformda tartışılmasını gerekli kılmaktadır. Çünkü; elektrik piyasasındaki zorluklar, ancak önemli bir güç haline gelinebildiğinde aşılabilir.

Bu vesileyle; sektörde dayanışmanın ve bilgi paylaşımının faydasına olan inancımızla; her konuda tüm sektör temsilcilerinin katkılarına açık olduğumuzu, Yönetim Kurulumuz ve çalışanlarımızla, her zaman, her konuda hizmetinizde olacağımızı önemle belirtir; sağlık ve mutluluk içinde başarılı yarınlar dilerim.

Saygılarımla,

Serdar ÜNSAL
EMSAD 2019 – 2020 Yönetim Kurulu Başkanı
         
  Elektromekanik Sanayiciler Derneği
Ziyabey Cad. Dostlar Sitesi B-Blok
Kat: 8 Daire: 83 Balgat, ANKARA / TÜRKİYE

Tel : (312) 284 40 32
Fax : (312) 287 37 65

 
facebook twitter